top of page

NRS har tecknat kontrakt för att utföra ännu en rörentreprenad inklusive isolering till ett nytt rörstråk hos SSAB Oxelösund. Entreprenaden innefattar förläggning av rör i en ny rörbrygga, tillverkning och montage av sekundärstål samt isolering av rören. Projektet drar igång omgående och pågår fram till sommaren.

NRS har tecknat ytterligare ett kontrakt med Ferroman Engineering AB för design-/rörkonstruktion, tillverkning och montage av komplett rörinstallation inklusive montage av mekanisk utrustning till en ny kylvattenanläggning vid SSAB i Oxelösund. Vi är glada för det fortsatta förtroendet från Ferroman Engineering och ser fram emot detta och framtida samarbeten.

NRS tecknar kontrakt för leverans och montage av förisolerad fjärrvärme tillopp & returledning enligt Serie 2 på en sträcka om ca 350 m. Ledningarna är förlagda på tak och projektet innefattar även tillverkning och montage av sekundärstål samt utmanade lyft med hjälp av helikopter.

bottom of page