top of page

NRS har tecknat kontrakt för att utföra rörentreprenad inklusive isolering till ett nytt rörstråk hos SSAB Oxelösund. Entreprenaden innefattar förläggning av rör i rörbryggor, tillverkning och montage av sekundärstål samt isolering av rören. Projektet drar igång omgående och pågår fram till sommaren.

NRS har tecknat kontrakt med Ferroman Engineering AB för design-/rörkonstruktion, tillverkning och montage av komplett rörinstallation inklusive montage av mekanisk utrustning till en ny kylvattenanläggning vid SSAB i Oxelösund. NRS kommer att samarbeta med Ferroman för att framställa tillverkningsunderlag där vi bland annat kommer att scanna den befintliga anläggningen med egen 3D-scanningsutrustning. Den nya kylvattenanläggningen innefattar ca 100m rörsystem i kolstål från DN80-DN300 samt ca 200m DN50 matarvattenledning. Förtillverkning av rörsystemen sker i vår flexibla verkstad i Nyköping och installation sker vid underhållsstoppet hösten 2022.

Uppdaterat: 26 apr. 2022

NRS har fått flera order på tillverkning av Ecotube-system från ECOMB AB för leverans till bland annat Frankrike. Ecotube-systemen tillverkas i vår verkstad i Nyköping och skall levereras under våren.

bottom of page