Uppdaterat: 26 apr.

NRS har fått en order på tillverkning av 2st pulverbrännare med kringutrustning av World Thermal Service AB (WTS). Projektet innebär tillverkning av 2st större pulverbrännare inklusive brännarkonor och oljerack i vår verkstad i Nyköping.

Uppdaterat: 26 apr.

Nyköpings Rör & Svets AB (NRS) har förvärvat samtliga aktier i Nyköpings Industrirör AB (NIRAB). Nyköpings Industrirör AB etablerades 2011 och är ett företag som erbjuder allt från traditionella VVS-installationer till industriella rörinstallationer. Företagen har många likheter i tjänsteutbudet men NIRAB är även ett auktoriserat VVS-företag som erbjuder ny spetskompetens så som VS-installationer enligt säker vatten. Kundkretsen finns främst inom Nyköping och Stockholmsregionen.


Förvärvet sker som ett led i att utveckla och bredda vår verksamhet genom ett större tjänsteutbud samt en utökad kundkrets. Vi får nu även en svetsansvarig med IWS-kompetens inom företaget samt WPQR för orbitalsvets vilket vi tidigare saknade.

Uppdaterat: 26 apr.

Vi vill ständigt utveckla och förbättra vår verksamhet och som ett steg i detta är vi nu certifierade enligt SS-EN ISO 3834-2 samt SS-EN 1090-1. Läs mer under KVALITET.