top of page

NRS har fått en order på tillverkning av 2st pulverbrännare med kringutrustning av World Thermal Service AB (WTS). Projektet innebär tillverkning av 2st större pulverbrännare inklusive brännarkonor och oljerack i vår verkstad i Nyköping.

Uppdaterat: 26 apr. 2022

Nyköpings Rör & Svets AB (NRS) har förvärvat samtliga aktier i Nyköpings Industrirör AB (NIRAB). Nyköpings Industrirör AB etablerades 2011 och är ett företag som erbjuder allt från traditionella VVS-installationer till industriella rörinstallationer. Företagen har många likheter i tjänsteutbudet men NIRAB är även ett auktoriserat VVS-företag som erbjuder ny spetskompetens så som VS-installationer enligt säker vatten. Kundkretsen finns främst inom Nyköping och Stockholmsregionen.


Förvärvet sker som ett led i att utveckla och bredda vår verksamhet genom ett större tjänsteutbud samt en utökad kundkrets. Vi får nu även en svetsansvarig med IWS-kompetens inom företaget samt WPQR för orbitalsvets vilket vi tidigare saknade.

bottom of page