top of page

Uppdaterat: 26 apr. 2022

Nyköpings Rör & Svets AB tecknar kontrakt med Linde Gas AGA AB gällande leverans av ca 200m rörinstallation DN25-DN200 i rostfritt utförande mellan tie-ins på AGAs anläggning vid SSAB Oxelösund. Leveransen omfattar inköp av material, förtillverkning, oförstörande provning, installation, sekundärstål, demontage av befintligt system samt fullständig tillverkningsdokumentation för CE-märkning enligt PED 2014/68/EU. Vi kommer bland annat att kvalificera en ny svetsprocedur för nickellegeringen Inconel 600.


Uppdaterat: 26 apr. 2022

SSAB Oxelösund väljer Nyköpings Rör & Svets AB för avancerat rörmontage till den nya ugnsblästeranläggningen på valsverket. Rörsystem i tryckklass PN250 och dimensioner DN50-DN250 med godstjocklekar upp till 36mm skall monteras. Leveransen omfattar inköp av material, förtillverkning, oförstörande provning, avspänningsglödgning/PWHT, målning, installation, momentdragning, provtryckning 358 bar(g) samt fullständig tillverkningsdokumentation för CE-märkning enligt PED 2014/68/EU kategori I & III. Förtillverkning/prefab sker i vår verkstad där vi bland annat investerat i ny utrustning för fogberedning av de tjockväggiga rören.

bottom of page