top of page
nykopings-ror-&-svets-NRS.jpg

NYKÖPINGS RÖR & SVETS

Vi har det stora företagets kunnande och resurser samt det lilla företagets flexibilitet

Nyheter

Nyheter

VÅRA TJÄNSTER

Kvalificerad svetsning

Svetsning är Nyköpings Rör & Svets specialistområde. Vi har kompetens inom de flesta bågsvetsmetoder så som TIG (141), MMA (111) och MAG-svetsning med rörelektråd (136). Vi arbetar med bl.a kolstål, låglegerade stål, rostfria austenitiska stål samt aluminium. 

nykopings-ror-&-svets-NRS-Svets.jpg
Tjänster
nykopings-ror-&-svets-NRS-rorinstallationer.jpg

Rörinstallationer

Industri- och processrörinstallationer Rörsystemen förtillverkas i vår rymliga verkstad för att förhindra driftstörningar. Våra erfarna och kunniga svets/industri-montörer är vana att fatta snabba beslut och vara behjälpliga med att hitta nya lösningar. 

Legotillverkning

Vi erbjuder kvalitet och en hög leveranssäkerhet 

Inom företaget finns en stor samlad kunskap och erfarenhet av tunnplåtsbearbetning och annan mekanisk produktion. Exempel på produkter vi tillverkar åt kunder är pulverbrännare och Ecotuber. Användningsområdet för dessa produkter är i förbränningsanläggningar där det ställs stora krav på kvalitet.

shutterstock_1807677229.jpg
nykopings-ror-&-svets-NRS-anlaggning.jpg

Rör- och anläggnings konstruktion

Rör- och anläggningskonstruktion är NRS Engineerings huvudkompetens. Från förstudie till installation och driftsättning av färdig anläggning kan vi vara din pålitliga partner.

nykopings-ror-&-svets-NRS-flexibilitet.jpg

DET HÄR ÄR NRS

Det stora företagets kunnande och resurser samt det lilla företagets flexibilitet.

Vi utför montage och underhåll på industrier och anläggningar runt om i Södermanland, Stockholmsregionen samt Östergötland. Några exempel på anläggningar där vi utfört uppdrag är stålindustrin, värmeverk, kraftverk, gasanläggningar, fjärrvärme- och fjärrkylcentraler. I vår verkstad utför vi tillverkning och montage åt kunder vars produkter går på export världen över.

Om oss
shutterstock_72705124.jpg

Kvalitet

Kvalitet har sedan starten varit ett ledord för Nyköpings Rör & Svets AB. Vi har hos våra kunder sedan länge varit förknippade med hög kvalitet och leveranssäkerhet. Som ett ytterligare steg i att utveckla våra tjänster har vi arbetat fram och implementerat ett kvalitetsledningssystem med tillämpliga delar enligt ISO 9001. 

Svetsning är en del av vårt kvalitetssystem och vi är certifierade enligt ISO 3834-2 samt att tillverkningskontrollen (FPC) i vår verksamhet är certifierad enligt EN 1090-1. Detta säkerställer att vi levererar kvalitetssäkrade tjänster och produkter.

 

SS-EN 1090

Från 1 juli 2014 måste verkstäder och entreprenörer, som tillverkar och levererar bärande komponenter och byggsatser av stål till en byggarbetsplats, ha sitt system för tillverkningskontroll certifierat enligt EN 1090-1. 

SS-EN ISO 3834 

SS-EN ISO 3834 är en standard för kvalitetsstyrning vid svetsning. Standarden utgör ett ramverk som beskriver hur man kan åstadkomma ett väl fungerande kvalitetssystem vid svetsande verksamhet. 

nykopings-ror-&-svets-NRS-omdome.jpg

KUNDOMDÖME

"När jag anlitar NRS får jag alltid experthjälp.
Det gör att jag kan slappna av för jag vet att jobbet blir gjort."

Kontakt
bottom of page